Diagnostika

Glukophan 50ks

Glukophan 50ks

Obj. čislo: 592

4,70 €  

-+
Heptaphan 100ks

Heptaphan 100ks

Obj. čislo: 4433

19,60 €  

-+
Heptaphan 50ks

Heptaphan 50ks

Obj. čislo: 235

11,90 €  

-+
Hexaphan 100ks

Hexaphan 100ks

Obj. čislo: 4434

17,90 €  

-+
Hexaphan 50ks

Hexaphan 50ks

Obj. čislo: 236

9,90 €  

-+
Indikačný papier lakmus 100ks

4,50 €  

-+
Pentaphan 50ks

Pentaphan 50ks

Obj. čislo: 4435

9,50 €  

-+